Czym zajmuje się medycyna pracy?

Medycyna pracy to pojęcie, które jest znane praktycznie każdej pracującej osobie. Stykamy się z nim przed podjęciem pracy, a także, kiedy musimy wrócić z dłuższego zwolnienia czy chcemy zmienić stanowisko w naszym zakładzie pracy.

Medycyna pracy – definicja

Medycyna pracy odpowiada w teorii za zdrowie i życie osób pracujących i powstała, aby odpowiednio szybko wykrywać wszelkie choroby zawodowe i nie dopuścić do pogorszenia się zdrowia, danego pracownika, ze względu na charakter jego pracy. Tym samym medycyna pracy bada nie tylko sam stan zdrowia pracowników, ale też ocenia jak dalece wykonywana praca, jej charakter i otoczenie w zakładzie pracy ma wpływ na kondycje danej osoby.

Aby zrealizować ten cel, lekarz medycyny pracy ma do dyspozycji diagnostykę, profilaktykę chorób i ostatecznie leczenie. W ramach medycyny pracy zrzeszeni są lekarze różnych specjalności. Psycholodzy, okuliści, a także pielęgniarki.

Kiedy powinniśmy iść do lekarza?

Z medycyną pracy będziemy mieć kontakt, zanim podejmiemy się jakiekolwiek pracy. W większość zakładów pracy, w których podpisujemy umowę o pracę, istnieje bowiem obowiązek przedstawienia stosownych badań, które gwarantują, że dana osoba jest na tyle zdrowia, że może podjąć się wykonywania danego zajęcia.

Także, gdy zmieniamy stanowisko pracy, będziemy zmuszeni pójść do lekarza medycyny pracy. Ostatecznie powodem takiej wizyty jest też powrót z dłuższego zwolnienia. Jeśli przebywaliśmy na zwolnieniu lekarskim przez ponad trzydzieści dni, to koniecznie musimy pójść na konsultacje do lekarza medycyny pracy.