Poważne uszkodzenia płodu

Aborcje eugeniczne to termin wzbudzający wiele emocji. Co ważne, wokół niego narosło wiele mitów, a mnóstwo informacji przekazywanych na ich temat jest nieprawdziwych. Zobaczmy co to jest aborcja eugeniczna, a także czy aborcja eugeniczna jest legalna.

Na czym polega aborcja eugeniczna?

Aborcje eugeniczne to zabieg przerwania ciąży, który wykonywany był dotychczas w sytuacji ciężkiego, nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Co ważne, aborcje eugeniczne nie dotyczą ciąż dotkniętych zespołem Downa.

Trisomia chromosomu 21 nie kwalifikuje się jako ciężkie i nie odwracalne uszkodzenie płodu. Już jednak zespół Edwarda czy zespół Patau tak. Są to zespoły poważnych wad genetycznych, które w wielu wypadkach nie pozwalają na samodzielne życie poza łonem matki. Jeśli chodzi o zespół Edwardsa, to w przypadku mniej zaawansowanych wad dzieci, które się urodziły żyją na ogół nie dłużej niż rok. Co ważne, wymagają przy tym nieustannej, skomplikowanej opieki, co poważnie przeorganizowuje życie całej rodziny.

Czy aborcja jest legalna?

Aborcje eugeniczne były legalne do momentu opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie ich wykonywanie w Polsce jest prawnie zabronione. Niestety, wciąż brakuje systemowych rozwiązań w zakresie opieki nad rodziną spodziewającą się dziecka dotkniętego zespołami poważnych wad, a także nad rodziną, która ma takim dzieckiem się opiekować, jeśli ciąża nie obumrze.

Aborcje zawsze wzbudzały ogromne kontrowersje. Dzisiaj nie jest inaczej. Co ważne, oficjalny zakaz ich wykonywania nie rozwiązuje problemu. Generuje natomiast podziemie aborcyjne, co dla kobiet wiąże się z ogromnym ryzykiem.