Czy język niemiecki jest trudny?

Wiele osób pytających o to, czy język niemiecki jest trudny, ma już swoje wyobrażenia, a czasem nawet uprzedzenia w tym temacie. Obowiązkowa nauka niemieckiego w szkole nie zawsze zachęca do do poznania, zrozumienia i polubienia języka – zwłaszcza, jeśli realizowana jest powierzchownie, w dużej grupie osób. Dużo lepiej sprawdza się dobrowolnie wybrana szkoła językowa online. W tym tekście rozprawiamy się z mitami dotyczącymi trudności języka niemieckiego i podpowiadamy jaki kurs wybrać, żeby lekcje niemieckiego zaowocowały rzeczywistą znajomością języka!

Trudności języka niemieckiego – co mówią lingwiści?

Już na samym początku mamy dobrą wiadomość dla tych, którzy zastanawiają się czy język niemiecki jest trudny. W listach sporządzonych przez lingwistów, język niemiecki nie występuje nawet w pierwszej dziesiątce najtrudniejszych języków. Jest tam za to język polski, który swoją gramatyką stanowi dużo większe wyzwanie dla obcokrajowców niż j. niemiecki dla Polaków. Oczywiście, niemiecki może sprawiać wrażenie trudnego języka ze względu na pochodzenie z grupy języków germańskich, a nie słowiańskich. Wyróżnia się odmiennymi cechami, stąd w pierwszym wrażeniu wydaje się dość skomplikowany. Jednak jego gramatyka jest bardzo logiczna, a fonetyka – wyraźna.

Rodzajniki w języku niemieckim

Utrwalanie obrazu języka niemieckiego jako języka trudnego ze względu na dużą liczbę rodzajników, to mit. W języku niemieckim występują trzy rodzaje rodzajników: der, die, das (rodzajniki okreslone), odpowiadające kolejno rodzajowi: męskiemu, żeńskiemu, nijakiemu. Rodzajniki są bardzo pomocną częścią mowy nie tylko dlatego, że wskazują od razu na rodzaj gramatyczny, lecz także na określoność lub nieokreśloność podmiotu lub zjawiska omawianego przez rozmówcę. W tych drugich sytuacjach używa się rodzajników nieokreślonych ein, eine, ein, odpowiadających wspomnianym der, die, das. Końcówki niektórych rzeczowników w języku niemieckim są takie same jak końcówki rodzajników, co jeszcze bardziej ułatwia naukę.

Przypadki w języku niemieckim

W języku polskim mamy aż siedem przypadków, a w języku niemieckim istnieją tylko cztery. Czy więc rację mają ci, którzy twierdzą, że w niemieckim jest za dużo przypadków? Na korzyść niemieckiego przemawia również to, że w obydwóch językach podczas odmiany odpowiada się na takie same pytania. Oczywiście, w trakcie nauki poznasz czasowniki i przyimki, w których trzeba użyć innego przypadku niż w języku polskim. To, że w gramatyce znajdują się wyjątki od reguły, to normalne zjawisko każdego języka.

Czasy gramatyczne

Pod kątem czasów gramatycznych j. niemiecki jest łatwiejszy niż popularny j. angielski. Czasów gramatycznych jest jedynie 6 – dwa przyszłe, dwa przeszłe, jeden teraźniejszy i jeden zaprzeszły. W praktyce sprawa wygląda jeszcze lepiej, ponieważ na co dzień Niemcy stosują tylko cztery z nich. Pozostałe dwa czasy spotkasz w literaturze lub oficjalnych dokumentach. Atutem jest też składnia – zapamiętanie zasad dotyczących określonego szyku zdań umożliwia tworzenie logicznych wypowiedzi.

Fonetyka języka niemieckiego

Nie ma co się oszukiwać – każdy język obcy jest trudny pod kątem wymowy. Aby opanować fonetykę, trzeba obycia językowego, doświadczenia i po prostu upływu czasu. Tylko w ten sposób poprawia się akcent i nabywa biegłości w wymowie. Jeśli jednak chcesz nauczyć się niemieckiego, a dotychczas posługiwałeś się tylko j. angielskim, możesz być spokojny: niemiecki jest bardziej wyraźny i co za tym idzie – łatwiejszy w zrozumieniu.

Co zrobić, żeby nauka niemieckiego była przyjemna i skutkowała znajomością języka? Przede wszystkim nie zakładaj, że język niemiecki jest trudny! Najważniejszym krokiem jest porzucenie swoich uprzedzeń i założeń, dopiero później – wybór metody, szkoły lub nauczyciela. Dobrym rozwiązaniem jest kurs języka niemieckiego online – niezależnie od tego, czy decydujemy się na kurs intensywny czy z mniejszą częstotliwością dla zapracowanych osób. Lekcje niemieckiego przez Internet wiążą się z oszczędnością czasu i większym komfortem. Nasza szkoła języka niemieckiego oferuje kilka pakietów i poziomów nauki dla dzieci, młodzieży i dorosłych.