Kiedy przydaje się medycyna pracy?

Pojęcie medycyna pracy, znane jest każdemu dorosłemu człowiekowi, który musi podjąć po raz pierwszy pracę zarobkową. Wtedy też zakład pracy, w którym zatrudniony zostaje pracownik, stawia mu wymóg dostarczenia badań, które zagwarantują pracodawcy, że dana osoba jest zdolna do wykonywania pracy.

Kiedy musimy iść do lekarza?

Z lekarzem medycyny pracy zetkniemy się po raz pierwszy przy podejmowaniu pracy. Także wtedy, kiedy zmieniamy pracę lub stanowisko w danym zakładzie pracy, będziemy zmuszeni wykonać kompleksowe badania, które potwierdzą, że jesteśmy wystarczająco zdrowi, żeby wykonywać dane zajęcie. Ostatecznie medycyna pracy, będzie nas dotyczyć, gdy wrócimy na swoje stanowisko, po przynajmniej trzydziestodniowej przerwie, spowodowanej chorobą.

Jak pracuje lekarz medycyny pracy?

Medycyna pracy w założeniu ma potwierdzić, że dany pracownik jest zdrowy lub uznać go za niezdolnego do wykonywania danego zajęcia. Lekarz nie tylko ma obowiązek zweryfikowania stanu zdrowia, danego pracownika, ale też powinien wykonać wszelkie niezbędne badania profilaktyczne, które pozwolą stwierdzić, czy dane warunki pracy, otoczenie i wpływ, ewentualnych negatywnych czynników, nie spowodują u danej osoby, radykalnego pogorszenia się stanu zdrowia.

Efektem tego lekarz medycyny pracy może nie udzielić zgody na podjęcie danej aktywności, osobie całkowicie zdrowej, wobec której istnieje jednak podejrzanie, że kiedy zacznie wykonywać daną pracę, to jej stan zdrowia drastycznie się pogorszy. Taka diagnoza praktycznie uniemożliwia nam podjęcie danego zajęcia.